Gabinet de premsa
Relació amb els mitjans de comunicació i seguiment de la presència als mitjans.
•    Redacció de notes de premsa i comunicats.
•    Organització de presentacions i rodes de premsa.
•    Creació de bases de dades especialitzades per els clients.
•    Seguiment i contactes periòdics amb periodistes.
•    Clippings de premsa escrita.

Comunicació online
Creació d’estratègies de comunicació a les xarxes socials basades en la missió de la marca, esdeveniment o institució. Elaboració d’un pla estratègic de comunicació online basat en les necessitats i objectius de cada projecte.
•    Newsletters. Enviament de newsletters, mailings, i tot tipus de comunicacions personalitzades.
•    Web. Creació i gestió de projectes web integral i disseny de mapa web adaptat als objectius de la marca, institució o esdeveniment.
•    Xarxes socials. Gestió dels comptes a les xarxes socials.

Cobertura d’esdeveniments 
Cobertura integral de tot tipus d’esdeveniments. Difusió en mitjans de comunicació, xarxes socials i mailings personalitzats abans, durant i després.
Especialitzats en:
•    Curses de muntanya a peu
•    Freeride
•    BTT