Creació d’estratègies de comunicació a les xarxes socials basades en la missió de la marca, esdeveniment o institució. Elaboració d’un pla estratègic de comunicació online basat en les necessitats i objectius de cada projecte.

  • Newsletters. Enviament de newsletters, mailings, i tot tipus de comunicacions personalitzades.
  • Web. Creació i gestió de projectes web integral i disseny de mapa web adaptat als objectius de la marca, institució o esdeveniment.
  • Xarxes socials. Gestió dels comptes a les xarxes socials.